Web sites have within their deposits the essential interrelated and interdependent factors inside their palaeontological relations

Web sites have within their deposits the essential interrelated and interdependent factors inside their palaeontological relations

Hominide fossielengebieden Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai en omgeving

In het fossielgebied Taung Skull werd in 1924 de beroemde Taung Skull gevonden; een exemplaar van het fossiel Australopithecus africanus. In hetzelfde gebied ligt de Makapan vallei, waar a€“ in de vele archeologische grotten a€“ sporen gevonden zijn van menselijke bewoning en evolutie daterend van zo’n 3,3 miljoen jaar geleden. Het gebied bevat essentiA«le elementen die het ontstaan en de evolutie van de mensheid definiA«ren. Er zijn fossielen gevonden pass away identificatie mogelijk heeft gemaakt van verschillende exemplaren van vroege mensachtigen a€“ in het bijzonder de Paranthropus a€“ daterend van tussen de 4,5 miljoen en 2,5 miljoen jaar geleden.

  • English
  • French
  • Arabic
  • Chinese
  • Russian
  • Spanish
  • Japanese
  • Dutch

Exceptional Universal Importance

The undulating land containing the fossil hominid web sites of southern area Africa comprises dolomitic limestone ridges with rugged outcrops and valley grasslands, wooded along watercourses plus in areas of natural springs. Many sites are in caverns or are of rugged outcrops or liquids means. The serial listing consists of the non-renewable Hominid web sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai and environments, as well as the Makapan area and Taung Skull non-renewable webpages. The Taung head, found in a limestone quarry at Dart Pinnacle amongst numerous archaeological and palaeontological websites south-west of Sterkfontein Valley region, is a specimen for the species Australopithecus Africanus. Fossils found in the most archaeological caverns for the Makapan area have enabled the detection of several specimens of very early hominids, most particularly of Paranthropus, going back between 4.5 million and 2.5 million age, in addition to evidence of the domestication of flame 1.8 million to at least one million years back. (more…)

Continue Reading Web sites have within their deposits the essential interrelated and interdependent factors inside their palaeontological relations